کیبورد کامل برای گوشیهای آیفون - ترفندهای کامپیوتر آکا
شرکت Omnio یک صفحه کلید برای کامپیوتر طراحی کرده که به جای دکمه های ماشین حسابی در سمت راست صفحه کلید از جایگاهی برای قرار دادن گوشی آیفون استفاده شده است

موبایل - دنیای موبایل - کیبورد کامل برای گوشیهای آیفون


شرکت Omnio یک صفحه کلید برای کامپیوتر طراحی کرده که به جای دکمه های ماشین حسابی در سمت راست صفحه کلید از جایگاهی برای قرار دادن گوشی آیفون استفاده شده است...

akairan

شما می توانید این صفحه کلید را برای کامپیوتر به کار ببرید یا اینکه از آن برای کنترل آیفون خود بهره بگیرید.این صفحه کلید قابلیت اتصال به کلیه کامپیوتر ها را دارد و قیمت آن در حدود 105 دلار می باشد.
منبع :gsm.ir
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش کامپیوتر آکاایران
برچسب :