.
.
صفحه خانگی آفیس کاربرد کلیدهای میانبر در نرم افزار اکسل - ترفندهای کامپیوتر آکا
.

کاربرد کلیدهای میانبر در نرم افزار اکسل - ترفندهای کامپیوتر آکا

پرتال آکاایران سایت شیرینی پزی بخش کامپیوتر-اینترنت-موبایل قسمت ترفند آفیس- کاربرد کلیدهای میانبر در نرم افزار اکسل

کامپیوتر - ترفندهای آفیس - کاربرد کلیدهای میانبر در نرم افزار اکسل

1- جابه‌جا شدن بین کاربرگها  Ctrl + Page down,Page up

akairan

کاربرد کلیدهای میانبر در نرم افزار اکسل


ترفند آفیس - کاربرد کلیدهای میانبر در نرم افزار اکسل

2_ ایجاد یک خط جدید در یک خانه  Alt + Enter
3_ انتخاب ستون جاری  Ctrl + Spacebar
4_ انتخاب سطر جاری  Shift + Spacebar
5_ ایجاد یک کاربرگ جدید  Shift + F11
ویرایش و تلخیص:آکاایران


برچسب ها:
نرم افزار آفیس
.
اموزش کار با اینترنت
.
اموزش رایگان اینترنت
.
اموزش هک اینترنت ماهواره ای
.
نرم افزارهای اموزشی
..

مروری بر گذشته

.
.
.
.
.
.
.